Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37760
Title: Quản lý đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Phạm, Trọng Nhân
Keywords: Cố vấn học tập
Hệ thống tín chỉ
Quản lý đội ngũ
Trường Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.03-08
Abstract: Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cố vấn học tập là người có vai trò quan trọng đối với quá trình đào tạo, rèn luyện của sinh viên. Mỗi cố vấn học tập là một chuyên gia tư vấn, định hướng cho sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm và đồng hành với sinh viên trong quá trình học tập. Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ và quản lý cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp và đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37760
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.