Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37763
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Quốc Tâm
Keywords: Phát triển
Đội ngũ giáo viên
Trường tiểu học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.09-13
Abstract: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên (số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức), thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (nhận thức về phát triển đội ngũ, lập quy hoạch, phân công sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ)… từ đó đề xuất những biện pháp góp phần phát triển đội ngũ giáo viên đạt chất lượng hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37763
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.