Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37764
Title: Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Authors: Võ, Văn Thưởng
Keywords: Chủ nghĩa dân túy
Việt Nam
Cảnh báo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.31-36
Abstract: Chủ nghĩa dân túy có xu hướng mở rộng trên thế giới và gây tác động tiêu cực tới nên chính trị của một số quốc gia. Nếu không kịp thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy thì Việt Nam có nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37764
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.