Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37764
Nhan đề: Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Tác giả: Võ, Văn Thưởng
Từ khoá: Chủ nghĩa dân túy
Việt Nam
Cảnh báo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.31-36
Tóm tắt: Chủ nghĩa dân túy có xu hướng mở rộng trên thế giới và gây tác động tiêu cực tới nên chính trị của một số quốc gia. Nếu không kịp thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy thì Việt Nam có nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37764
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.