Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37766
Title: Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên nội trú Trường Cao đẳng Cần Thơ
Authors: Lê, Thủy Tiên
Keywords: Giáo dục
Kỹ năng sống
Sinh viên nội trú
Trường cao đẳng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.18-22
Abstract: Giáo dục kỹ năng sống là một trong những nội dung quan trọng giáo dục toàn diện sinh viên. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên nội trú tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Bài viết đề xuất biện pháp: Cải tiến các loại hình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên nội trú; Tăng cường lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động học tập trên lớp. Đẩy mạnh phối hợp giữa các Phòng, Khoa, tổ chức đoàn thể và Ban quản lý ký túc xá về hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37766
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.