Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37769
Title: KTS Hà Nội kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng Hà Nội
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Hà Nội
Sinh hoạt
Cộng đồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 298 .- Tr.54-56
Abstract: Từ những năm 1940, giới KTS đã gánh vác vai trò tiên phong trong việc kiến tạo các không gian sinh sống cho cộng đồng cư dân Hà Nội, đặc biệt là khối dân cư có nhiều thiệt thòi. Những năm 1960 -1980, đề xuất nhiều không gian cho lao động Thủ đô. Tiếp bước truyền thống cha anh mình, các KTS Hà Nội không lúc nào lơ là trách nhiệm xã hội nghề nghiệp của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37769
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.