Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37769
Nhan đề: KTS Hà Nội kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng Hà Nội
Tác giả: Trần, Huy Ánh
Từ khoá: Hà Nội
Sinh hoạt
Cộng đồng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 298 .- Tr.54-56
Tóm tắt: Từ những năm 1940, giới KTS đã gánh vác vai trò tiên phong trong việc kiến tạo các không gian sinh sống cho cộng đồng cư dân Hà Nội, đặc biệt là khối dân cư có nhiều thiệt thòi. Những năm 1960 -1980, đề xuất nhiều không gian cho lao động Thủ đô. Tiếp bước truyền thống cha anh mình, các KTS Hà Nội không lúc nào lơ là trách nhiệm xã hội nghề nghiệp của mình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37769
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.