Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37782
Nhan đề: Cuộc chiến tranh Schleswig – Holstein năm 1864 trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX
Tác giả: Nguyễn, Mậu Hùng
Từ khoá: Chiến tranh Scheswig – Holstein
Thống nhất Đức
Chiến tranh với Đan Mạch
Vương quốc Phổ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.31-34
Tóm tắt: Trong quá trình tìm kiếm một phương thức tổ chức cộng đồng phù hợp trên con đường tiến lên hiện đại, mỗi dân tộc có một lựa chọn riêng. Đối với nước Đức giữa thế kỷ XIX, vấn đề không phải là cách mạng từ trên xuống hoặc dưới lên cũng không phải đánh đố ách thống trị của ngoại bang hay đàn áp các cuộc nổi dậy các phong trào cách mạng. Vấn đề nước Đức thế kỷ XIX là thống nhất các thể chế chính trị cùng chung ngôn ngữ, nhân chủng, và địa vực cư trú, nhưng độc lập về chính trị thành một thể thống nhất để giải quyết các vấn đề riêng lẻ kể trên. Trong thực tế, đó là vấn đề quyền lực và cạnh tranh quyền lực giữa các phe nhóm chính trị để xác định quyền lãnh đạo của mình thông qua một vấn đề chung. Quá trình đó đã đạt được giải quyết bằng nhiều phương thức khác nhau từ bạo lực cách mạng của quần chúng năm 1848 – 1849 và con đương hòa bình của giai cấp tư sản cho đến các liên minh chính trị nội bộ và các cuộc chiến tranh quân sự. Cuộc Chiến tranh Schleswig – Holstein lần thứ hai năm 1864 là một phần của quá trình lâu dài đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37782
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.