Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37789
Nhan đề: Đã bàn giao hơn 11.3 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
Tác giả: Trọng Đạt
Từ khoá: Sổ bảo hiểm xã hội
Người lao động
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.73-74
Tóm tắt: 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã và đang hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan đến chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHXHVN khẩn trương thực hiện các công việc như: phát hành thẻ mới, thu nợ BHXH, chi trả thanh toán khám chữa bệnh...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37789
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.