Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37789
Title: Đã bàn giao hơn 11.3 triệu sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
Authors: Trọng Đạt
Keywords: Sổ bảo hiểm xã hội
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.73-74
Abstract: 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã và đang hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan đến chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHXHVN khẩn trương thực hiện các công việc như: phát hành thẻ mới, thu nợ BHXH, chi trả thanh toán khám chữa bệnh...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37789
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.