Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37795
Title: Học và làm theo Bác: gần dân, trọng dân, là công bộc của dân
Authors: Thân, Thị Thư
Keywords: Bác
Học tập và làm theo
Trọng dân
Công bộc của dân
Gần dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.43-46
Abstract: Học tập và làm theo Bác, cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh với khí thế và tinh thần tiến công, phấn khởi và thận trọng, trách nhiệm và cầu thị, sáng tạo và cầu tiến, tập trung toàn bộ trí tuệ và phát huy mọi nguồn lực, quyết vượt mọi khó khăn, tạo bước đột phá phát triển toàn diện của Thành phố, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố đối với cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37795
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.