Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37812
Title: Ứng dụng giải trình tự gen rbcL và trnL-trnF trong nghiên cứu phân loại họ xoài (Anacardiaceae) ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Quyền
Trần, Thị Phương Anh
Nguyễn, Thế Cường
Keywords: Cây phát sinh
Họ Xoài
Phân loại
Phân loại
rbcL
trunL-trnF
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.3-11
Abstract: Trong hệ thục vật Việt Nam, họ Xoài (Anacardiaceae) được ghi nhận có 66 loài và dưới loài, phân bố ở khắp cả nước. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu phân loại họ Xoài ở nước ta dựa trên các đặc điểm hình thái, nhưng đến nay chưa ghi nhận nhiều các nghiên cứu phân loại họ Xoài dựa trên các bằng chứng sinh học phân tử. Trong nghiên cứu này, trình tự gen rbcL, trunL- trnF có độ dài khoảng 600 bp và 1000 bp của 25 mẫu nghiên cứu các loài họ Anacardiaceae được giải mã Sơ đồ cây phát sinh chủng loại họ Anacardiaceae ở Việt Nam được xây dựng theo phương pháp Neighbor - Joining (NJ) ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37812
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.