Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37815
Title: Tản mạn nghề nghiệp với thiết kế trường học
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Tản mạn
Nghề nghiệp
Thiết kế
Trường học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 299 .- Tr.43-45
Abstract: Qua Tạp chí Kiến trúc các nước, trường học là một mảng kiến trúc vô cùng phong phú, sáng tạo, độc đáo và rất khác biệt. (Ngược lại, ở Việt Nam, kiến trúc trường học vô cùng đơn điệu, lập lại cứng nhắc, nghèo nàn/nhợt nhạt "không khí sư phạm". Theo kinh nghiệm của tôi trong thiết kế kiến trúc trường học, "không khí sư phạm” khó chỉ ra một cách rõ ràng nói trên lại chính là thứ mà chúng ta bằng mọi giá phải có được, nếu muốn có một công trình kiến trúc trường học gọi là thành công đúng nghĩa. Người thụ hưởng chủ yếu phải là Thầy và trò nhiều thế hệ dưới mái trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37815
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.