Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3782
Title: Xây dựng phương pháp phát hiện đồng thời một số thuốc giảm đau, kháng viêm trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS
Authors: Đào, Thị Cẩm Minh
Thái, Khoa Bảo Châu
Trần, Tuấn Phong
Nguyễn, Phúc Khánh Nhi
Trần, Hữu Dũng
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Phạm, Thị Thanh Hà
Keywords: NSAIDs
Glucocorticoid
Sản phẩm thảo dược
Pha trộn
Sắc ký lỏng
Phổ khối song song
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 503 .- Tr.18-22,32
Abstract: Nghiên cứu xây dựng quy trình định tính, định lượng đồng thời 9 chất thuộc nhóm giảm đau và chống viêm: paracetamol, piroxicam, indomethacin, ketoprofen, betamethason, dexamethason acetat, hydrocortison acetat, prednisolon và prednison trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng phương pháp LC/MS và ứng dụng trong phương pháp trên 30 chế phẩm đông dược thu thập trên thị trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3782
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_423.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.