Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37830
Title: Cảnh báo mai một văn hóa nghệ thuật của dân tộc Êđê
Authors: Nguyễn, Ngọc Hòa
Keywords: Văn hóa nghệ thuật
Dân tộc Ê Đê
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.59-62
Abstract: Văn hóa nghệ thuật dân gian Ê Đê - nền tảng tinh thân của cộng đồng Ê Đê ngày nay không còn giữ được như xưa nữa. Sinh hoạt nghệ thuật cũng đổi khác do sự biến đổi khá nhanh của đời sống kinh tế - xã hội diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở Đắc Lắc nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37830
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.