Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37831
Title: Các mục tiêu phát triển giao thông bền vững trong đô thị cho TP. Biên Hòa và các loại hình giao thông công cộng thân thiện với môi trường hiện nay
Authors: Nguyễn, Thành Trung
Lê, Thùy Trang
Trịnh, Văn Chính
Keywords: Xe buýt điện
Khí thiên nhiên
Phát triển đô thị
Phát triển đô thị bền vững
Giao thông công cộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.204-208
Abstract: Bài báo này trình bày những vấn đề liên quan đến các vấn đề giao thông và hệ thống giao thông công cộng ở Thành phố Biên Hòa hiện nay. Từ đó đưa ra những mục tiêu cơ bản để phát triển giao thông bền vững trong đô thị cho Thành phố Biên Hòa. Tổng hợp những xu hướng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường trên thế giới phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị bền vững trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37831
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.