Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37832
Title: Phấn đấu để phát triển thành công năng lượng tái tạo tại Việt Nam
Authors: Võ, Thành Phong
Keywords: Năng lượng tái tạo
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.63-66
Abstract: Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển dọc đất nước, cùng với nguồn năng lượng thủy triều, năng lượng sóng và năng lượng gió dồi dào, lượng ánh sáng mặt trời được phân bổ nhiều nhất trong năm ở khắp các vùng miền trong cả nước và nguồn nguyên liệu sinh khối từ phát triển nông - lâm nghiệp đã tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cho phát triển năng lượng tái tạo (NLTT).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37832
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.160.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.