Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37844
Title: Nghiên cứu tích hợp đa tính kháng bệnh bạc lá, rầy nâu vào nền di truyền giống lúa chất lượng Bắc Thơm 7 bằng phương pháp MABC
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Nguyễn, Thị Nhài
Nguyễn, Bá Ngọc
Nguyễn, Thị Oanh
Lê, Thị Ngọc
Đặng, Văn Duyến
Đào, Văn Khởi
Keywords: Bệnh bạc lá
Tích hợp đa tính kháng
Đa gen kháng
MABC
Rầy nâu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.37-44
Abstract: Kết quả đã chọn được 03 dòng lúa thuần N2.3.38.39, N2.3.55.76 và N2.3.64.18 mang 4 gen kháng xa5, Xa7, Bph20 và Bph21, có khả năng chống chịu tốt với bệnh bạc lá và rầy nâu trong lây nhiễm nhân tạo, mang các đặc điểm nông sinh học tương tự giống gốc Bắc Thơm 7. Dòng lúa N2.3.38.39, được đặt tên là giống AGI-4, đã được khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm sản xuất và gửi khảo nghiệm cơ bản trong vụ xuân năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37844
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.