Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37846
Title: Sử dụng giải pháp cọc đất vôi - xi măng để gia cố nền đất yếu dưới công trình đường khu vực Quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Ngọc Tân
Keywords: Đất yếu
Cọc đất Xi măng
Xử lý nền đất yếu dưới công trình đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.232-236
Abstract: Trong những năm gần đây, giải pháp dùng cọc đất Xi măng (có thể trộn thêm vôi) là một phương pháp xử lý nền đất yếu có thể dùng để gia cố nền đường nhằm tăng sức chịu tải, giảm tính nén lún, tăng sức chống cắt của nên đất yếu từ đó ngăn cản sự phá hoại của nền đường đắp. Bài báo này, tác giả đưa ra giải pháp tính toán ổn định bằng giải tích và Plaxis để từ đó kiến nghị việc sử dụng cọc đất Xi măng để gia cố nền đất yếu dưới công trình đường khu vực Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37846
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.