Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37846
Nhan đề: Sử dụng giải pháp cọc đất vôi - xi măng để gia cố nền đất yếu dưới công trình đường khu vực Quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm, Ngọc Tân
Từ khoá: Đất yếu
Cọc đất Xi măng
Xử lý nền đất yếu dưới công trình đường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.232-236
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, giải pháp dùng cọc đất Xi măng (có thể trộn thêm vôi) là một phương pháp xử lý nền đất yếu có thể dùng để gia cố nền đường nhằm tăng sức chịu tải, giảm tính nén lún, tăng sức chống cắt của nên đất yếu từ đó ngăn cản sự phá hoại của nền đường đắp. Bài báo này, tác giả đưa ra giải pháp tính toán ổn định bằng giải tích và Plaxis để từ đó kiến nghị việc sử dụng cọc đất Xi măng để gia cố nền đất yếu dưới công trình đường khu vực Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37846
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.