Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Thế Đức-
dc.date.accessioned2020-10-21T08:10:02Z-
dc.date.available2020-10-21T08:10:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37854-
dc.description.abstractNgày 19-5-2018, đúng Kỷ niệm lăn thứ 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uà uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Phát biếu bế mạc Hội nghị Trung Ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Nghị quyết Trung Ương lần này đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mớl quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế”.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.26-27-
dc.subjectĐội ngũ cán bộ cấp chiến lượcvi_VN
dc.subjectYêu cầuvi_VN
dc.subjectNhiệm vụvi_VN
dc.titleXây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.