Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37856
Title: So sánh ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi frei hình tròn và hình vuông bằng phân tích số
Authors: Nguyễn, Văn Thắng
Keywords: Hệ cách chấn
Gối cách chấn đàn hồi FREI
Độ cứng ngang hiệu dụng
Chuyển vị ngang vòng lặp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.229-231
Abstract: Gối cách chấn là một kỹ thuật giảm chấn thụ động đã được sử dụng phổ biến cho công trình chịu động đất. Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi FREI là một loại gối cách chấn mới đang được nghiên cứu và phát triển trên thế giới, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về loại gối cách chấn này ở Việt Nam. Hơn nữa, chưa có nghiên cứu nào so sánh ứng xử ngang của gối cách chân FREI với các hình dạng khác nhau. Trong nghiên cứu này, ứng xử ngang của gối FREI hình vuông và hình tròn có cùng diện tích mặt cắt ngang chịu đồng thời tải trọng đúng và chuyển vị ngang vòng lặp được phân tích bằng mô hình số. Kết quả phân tích về vòng lặp trẻ, độ cứng ngang hiệu dụng và hệ số cản nhớt của hai gối được so sánh với nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37856
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.