Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37857
Title: Nỗi lo từ nhiễu loạn thông tin
Authors: Chiến Văn
Keywords: Nhiễu loạn thông tin
Mạng xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.28-30
Abstract: Mạng xã hội có mặt tích cực là giúp thông tln được chia sẻ nhanh chóng, rộng rãi tới mọl người. Tuy nhiên, không ít thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin “đội lốt” phản biện để “tung hỏa mù", xuyên tạc, phán ánh sai sự thật trên mạng xã hội cũng đã và đang gây ra nhiều hậu quả, tạo nên sự hoang mang, bất an cho dư luận, cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37857
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.