Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37872
Title: Chống tham nhũng có phải là đấu đá phe phái ?
Authors: Vũ, Hoàng Công
Keywords: Chống tham nhũng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.35-38
Abstract: Hàng loạt câu hỏi đặt ra như: tại sao từ hàng chục năm trước, Đảng ta đã nhận ra sự nguy hiểm của tham nhũng mà chưa có chuyển biến quan trọng nào, thậm chí tình trạng tham nhũng có xu hướng nghiêm trọng hơn? Phải chăng vì trong Đảng có nể nang hay ràng buộc phe phái khiến cho không thể chống được tham nhũng, hoặc vì cố bảo vệ uy tín, sự đoàn kết mà ngại không chống tham nhũng triệt để trong từng vụ việc? .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37872
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.