Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37876
Title: Khảo sát thành phần bay hơi, xác định hàm lượng alkaloid và proanthocyanidin toàn phần trong lá cây Chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Euphorbiaceae
Authors: Huỳnh, Anh Duy
Tiết, Thanh Phong
Lâm, Thị Ngọc Giàu
Keywords: Alkaloid toàn phần
Chất bay hơi
GC-MS
Phyllanthus acidus
Proanthocyanidin toàn phần
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.59-63
Abstract: Nghiên cứu cho thấy lá Chùm ruột có chứa những nhóm chất chính như alkaloid, flavonoid, triterpenoid, tannin, saponin, steroid và đường khử. Từ cao ethanol lá Chùm ruột khi phân tích bằng phương pháp GC-MS thấy có chứa 16 cấu tử bay hơi, trong đó các cấu tử chiếm nhiều nhất là 3-Hexen-2-one (32,67%), 4-Butoxy-2-butanone (20,70%), 3,3-Dimethyl-2-hexanone (10,66%). Ngoài ra, khi định lượng bằng phương pháp quang phổ UV-Vis, lá Chùm ruột có chứa hàm lượng alkaloid toàn phần là 1,64 mg caffein/g bột dược liệu và proanthocyanidin toàn phần là 46,88 mg catechin/g bột dược liệu. Những kết quả trên lần đầu tiên được báo cáo từ lá cây Chùm ruột.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37876
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.