Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37878
Nhan đề: Ấn tượng thành tựu kinh tế - xã hội nửa đầu năm 2018
Tác giả: Thành Lê
Từ khoá: Kinh tế - xã hội
Thành tựu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.43-46
Tóm tắt: 6 tháng đầu năm 2018 khép lại với một loạt những con số biết nói về thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội mà nước ta đạt được. Thêm một lần nữa ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ cùng sự qnyết tâm đồng lòng của nhân dân cả nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37878
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.