Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVăn, Thị Thanh Mai-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2020-10-21T08:44:10Z-
dc.date.available2020-10-21T08:44:10Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37881-
dc.description.abstractNhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.47-50-
dc.subjectNhân cáchvi_VN
dc.subjectNgười cán bộ lãnh đạovi_VN
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.titleXây dựng và rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.