Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37891
Title: Biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công việc cho đội ngũ giảng viên cố vấn học tập Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Keywords: Biện pháp nâng cao hiệu quả công việc
Công việc
Cố vấn học tập
Đào tạo tín chỉ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.73-80
Abstract: Cố vấn học tập có vai trò đặt biệt quan trọng, không thể thiếu trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đào tạo theo phương thức tín chỉ. Bài báo đi vào phân tích kết quả nghiên cứu mong đợi của sinh viên đối với việc thực hiện công việc của cố vấn học tập Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế năm học 2016 – 2017. Từ đó, xác định các biện pháp giúp cố vấn học tập Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế nâng cao hiệu quả thực hiện công việc của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37891
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.