Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37894
Title: Cơ hội phát triển mô hình không gian làm việc chung tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay
Authors: Lê, Xuân Đại
Hồ, Mai Ly
Keywords: Cơ hội
Phát triển
Mô hình
Không gian làm việc chung
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 573 .- Tr.7-9
Abstract: Mô hình Không gian làm việc chung (Coworking place) xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2012 đã và đang mang lại nhiều tác động tích cực, đặc biệt đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mô hình này giúp cho các doanh nghiệp không cần thiết phải lựa chọn giải pháp thuê văn phòng cố định thường phải trả tiền thuê theo quý hoặc năm và giá thuê cao, trước đây thường khiến các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37894
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.