Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37896
Title: Khôi phục và phát triển làng nghề bánh tráng xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Lê, Thị Thanh Yến
Trang, Thị Trân Châu
Keywords: Làng nghề bánh tráng
Mỹ Khánh
Bảo tồn
Khôi phục
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.110-114
Abstract: Các làng nghề truyền thống Việt Nam là một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc. Trong đó, ở mỗi địa phương trên cả nước đều tồn tại các làng nghề truyền thống mang đậm sắc bản địa và mang lại những giá trị to lớn về mọi mặt cho nơi có làng nghề. Làng nghề bánh tráng ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là một trong những làng nghề như thế. Trong phạm vi trình bày, bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho việc khôi phục và phát triển làng nghề bánh tráng Mỹ Khánh gắn với phát triển kinh tế –xã hội của thành phố Long Xuyên và tỉnh An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37896
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.