Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37909
Title: Công ty nhôm Đắk Nông: Làm theo Bác gắn với nhệm vụ cụ thể của người lao động
Authors: Bảo Châu
Keywords: Công ty nhôm Đắk Nôn
Bác Hồ
Học tập và làm theo
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.51-53
Abstract: Công ty Nhôm Đắk Nông — TKV có trụ sở tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp là một trong những điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV của Bộ Chính trị khóa XII ở tỉnh Đắk Nông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37909
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.