Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37909
Nhan đề: Công ty nhôm Đắk Nông: Làm theo Bác gắn với nhệm vụ cụ thể của người lao động
Tác giả: Bảo Châu
Từ khoá: Công ty nhôm Đắk Nôn
Bác Hồ
Học tập và làm theo
Người lao động
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.51-53
Tóm tắt: Công ty Nhôm Đắk Nông — TKV có trụ sở tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp là một trong những điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV của Bộ Chính trị khóa XII ở tỉnh Đắk Nông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37909
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.