Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37911
Title: Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường Trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Keywords: Lý luận chính trị
Cán bộ, giáo viên
Trường trung học phổ thông
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.54-57
Abstract: Để truyền lửa cách mạng cho học sinh, thanh niên, trước tiên, phải làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên tại các trường trung học phổ thông (THPT).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37911
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.