Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37912
Title: Nghiên cứu bố trí hợp lý neo của giải pháp kiên cố hóa, bền vững hóa Taluy nền đường đào bằng neo tại đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, TP. Đà Nẵng
Authors: Phan, Trần Thanh Trúc
Nguyễn, Thanh Doanh
Nguyễn, Văn Hải
Keywords: Mai taluy
Góc nghiêng của neo
Neo thường
Neo ứng suất trước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.259-264
Abstract: Trong giải pháp kiên cố hóa, bền vững hóa taluy nền đường đào bằng giải pháp neo, các thông số thiết kế đầu vào như góc nghiêng của neo chủ yếu dựa vào quy trình nước ngoài chủ yếu là Anh, Trung Quốc, vả kinh nghiệm của nhà thầu thi công. Do đó mục đích của nghiên cứu này là muốn giúp người thiết kế thêm sự lựa chọn hợp lý các thông số thiết kế đầu vào như trên thông qua giải pháp kiên cố hóa, bền vững hóa taluy nền đường bằng neo thường, và neo ứng suất trước tại dự án đường Cao tốc La Sơn - Túy Loan, vị trí KM 41 đến KM43 +400 với sự trợ giúp phần mềm Địa Kỹ Thuật Plaxis V8.2. Với kết quả lựa chọn hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng, nâng cao hiệu quả gia cường mái dốc bằng neo, góp phần nâng cao ổn định mái dốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37912
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.