Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37914
Title: Nghiên cứu khả năng ứng dụng của giải pháp cầu hệ khung thép không gian trong việc nâng cấp và mở rộng đường sườn dốc ở tỉnh Phú Yên
Authors: Phùng, Mạnh Tiến
Vũ, Quang Thuận
Cao, Thanh Chương
Nguyễn, Ngọc Lượng
Keywords: Hệ cầu khung thép không gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.265-267
Abstract: Giải pháp cầu hệ khung thép không gian phù hợp cho công trình mở rộng đường bộ ở mặt phẳng nghiêng dốc ở khu vực miền núi, đặc biệt các khu vực có danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên, duy trì đáng kể thảm thực vực và hiện trạng địa hình, gần như không có bất kỳ đất thải và đất dư thừa, bảo vệ môi trường tốt hơn so với các phương pháp xây dựng đào đắp truyền thống. Kết cấu khung không gian 3 chiều có độ cứng lớn, các cấu kiện được chế tạo sẵn trong nhà máy, trọng lượng nhẹ và ngắn; vận chuyển, thi công, xây dựng và lắp đặt dễ dàng; đồng thời thời gian xây dựng cũng được rút ngắn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37914
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.