Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37918
Title: Ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng zeolite - xỉ lò cao đến tính chất cơ lý của bê tông tự đầm cường độ cao
Authors: Thái, Quang Minh
Keywords: Bê tông tự đầm
Bê tông cường độ cao
Zeolite
Xỉ lò cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.276-280
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của hổn hợp phụ gia zeolite - xỉ lò cao đến tính công tác và cường độ nén của bê tông tự đầm cường độ cao. Việc phối hợp sử dụng phụ giạ khoáng zeolite - xỉ lò cao cho phép làm tăng hàm lượng phụ gia khoáng sử dụng trong chất kết dính so với việc sử dụng từng loại phụ gia riêng lẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng của chất kết dính. Sự phối hợp phụ gia khoáng zeolite - xỉ lò cao cùng với phụ gia siêu dẻo có khả năng làm cho hổn hợp bê tông có độ chảy cao mà không bị phân tầng, tách nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hỗn hợp zeolite - xỉ lò cao với hàm lượng hợp lý sẽ mang lại tính công tác tốt và cải thiện cường độ nén của bé tông tự đầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37918
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.