Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37920
Title: Sự cố mất ổn định cho tuyến hầm do áp lực thủy động và giải pháp phòng chống
Authors: Trần, Thượng Bình
Keywords: Tuyến hầm
Áp lực thủy động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.285-288
Abstract: Bài báo trình bày điều kiện phát sinh các sự cố mất ổn định của tuyến hầm xây dựng trong tầng chứa nước và đề xuất giải pháp phòng chống bằng nguyên lý điều chỉnh dòng chảy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37920
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.