Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37929
Title: Phát triển điện mặt trời Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm gì của Đức
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Điện mặt trời
Việt Nam
Kinh nghiệm
Đức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 184 .- Tr.18-20
Abstract: Để làm rõ hơn bài học thành công của nước Đức trong phát triển điện mặt trời, Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin giới thiệu vài trích dẫn trong bài: ‘Recent Facts about Photovoltaics in Germany’ của tiến sĩ Harry Wirth - Giám đốc Phòng Modun và Nhà máy điện mặt trời, Viện Fraunhofer về Hệ thống điện mặt trời, Cộng hòa Liên bang Đức dưới đây để bạn đọc tham khảo. [1]
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37929
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.