Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37934
Nhan đề: Đào tạo kế toán trước yêu cầu hội nhập ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Mỹ Trinh
Từ khoá: Đào tạo
Kế toán
Yêu cầu
Hội nhập
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 573 .- Tr.52-54
Tóm tắt: Hội nhập kinh tế sâu rộng đã và đang mang lại rất nhiều cơ hội việc làm cho các ngành nghề nói chung và kế toán nói riêng. Trong thời gian qua, công tác đào tạo kế toán ớ nước ta đã được quan tâm đẩy mạnh, song chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Điều này đòi hỏi việc nâng cao chất lượng tại các cơ sở đào tạo là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37934
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.