Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37935
Title: Tập đoàn Điện lực Việt Nam phong trào thi đua yêu nước gắn liền với các hoạt động sản xuất - Kinh doanh
Keywords: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Gắn liền với các hoạt động
Sản xuất
Kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 184 .- Tr.23-24
Abstract: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong 5 năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn. Qua đó, huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000 cán bộ, công nhân viên, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao là đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống điện có dự phòng, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37935
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
735.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.