Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3801
Title: Tìm hiểu về mặt trận tổ quốc Việt Nam TPCT trong việc tham gia xây dựng và cũng cố chính quyền nhân dân trên địa bàn giai đoạn hiện nay.
Authors: Trần, Văn Hiếu
Trần, Minh Nhật
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3801
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.91.54


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.