Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3801
Nhan đề: Tìm hiểu về mặt trận tổ quốc Việt Nam TPCT trong việc tham gia xây dựng và cũng cố chính quyền nhân dân trên địa bàn giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Trần, Văn Hiếu
Trần, Minh Nhật
Từ khoá: Chính trị học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Mô tả: 54 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3801
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.151.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.