Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38036
Title: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị thực trạng và giải pháp
Authors: Trần, Văn Toàn
Keywords: Bồi dưỡng cán bộ
Công chức cấp xã
Dân tộc thiểu số
Quảng Trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Tập. 171, Số 06 .- Tr.95-99
Abstract: Tỉnh Quảng Trị có 47 xã, thị trấn, trong đó, có 29 xã và 22 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, biên giới nằm trong Chương trình đầu tư 135 của Chính phủ. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Quảng Trị, có hai dân tộc chủ yếu đó là dân tộc Vân Kiều và dân tộc Pa Kô sinh sống tập trung thuộc địa bàn 02 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông và 03 huyện có xã miền núi có người DTTS sinh sống là Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38036
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.