Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrọng Đạt-
dc.date.accessioned2020-10-26T00:53:55Z-
dc.date.available2020-10-26T00:53:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38064-
dc.description.abstractNghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” nêu rõ 11 nội dung cải cách, trong đó, nội dung đầu tiên là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) đa tầng. Việc xây dựng hệ thống BHXH chuyển từ đơn tầng sang đa tầng dựa trên 3 nguyên tắc là: Đóng - Hưởng; bảo đảm công bằng, bình dẳng; chia sẻ và bền vững.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.74-76-
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi_VN
dc.titleXây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.