Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38071
Title: Phân tích năng suất lao động cho dự án nhà cao tầng: Nghiên cứu trường hợp công tác cốt thép
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Nguyễn, Thanh Phong
Phan, Thanh Phương
Lê, Anh Vân
Keywords: Phương pháp lấy màu công việc (WS)
Công tác cốt thép
Năng suất lao động
Dự án nhà cao tầng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.308-311
Abstract: Tỷ trọng của chi phí nhân công chiếm giá trị lớn trong tổng chi phí của dự án đã góp phần gia tăng sự ảnh hưởng của năng suất lao động đen chi phí dự án và thành công dự án. Công tác cốt thép trong dự án nhà cao tầng chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường ngoài trời và các yếu tố gây giảm năng suất lao động. Nghiên cứu đo lường năng suất lao động bằng phương pháp lấy mẫu công việc đã được hiện cho công tác lắp dựng cốt thép dầm, sàn. Kết quả cho thấy tỷ trọng thời gian của công việc hiệu quả- công việc phụ trự- công việc không hiệu quả lần lượt là '31%- 34%-35%. Sự thay đổi trong năng suất lao động của công tác lắp dựng cốt thép đã được thể hiện thông qua tỷ lệ công việc hiệu quả tăng ở giai đoạn giữa buổi và chiếm tỷ lệ thấp ở giai đoạn đầu và cuối buổi làm việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38071
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.