Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38071
Nhan đề: Phân tích năng suất lao động cho dự án nhà cao tầng: Nghiên cứu trường hợp công tác cốt thép
Tác giả: Nguyễn, Đăng Khoa
Nguyễn, Thanh Phong
Phan, Thanh Phương
Lê, Anh Vân
Từ khoá: Phương pháp lấy màu công việc (WS)
Công tác cốt thép
Năng suất lao động
Dự án nhà cao tầng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.308-311
Tóm tắt: Tỷ trọng của chi phí nhân công chiếm giá trị lớn trong tổng chi phí của dự án đã góp phần gia tăng sự ảnh hưởng của năng suất lao động đen chi phí dự án và thành công dự án. Công tác cốt thép trong dự án nhà cao tầng chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường ngoài trời và các yếu tố gây giảm năng suất lao động. Nghiên cứu đo lường năng suất lao động bằng phương pháp lấy mẫu công việc đã được hiện cho công tác lắp dựng cốt thép dầm, sàn. Kết quả cho thấy tỷ trọng thời gian của công việc hiệu quả- công việc phụ trự- công việc không hiệu quả lần lượt là '31%- 34%-35%. Sự thay đổi trong năng suất lao động của công tác lắp dựng cốt thép đã được thể hiện thông qua tỷ lệ công việc hiệu quả tăng ở giai đoạn giữa buổi và chiếm tỷ lệ thấp ở giai đoạn đầu và cuối buổi làm việc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38071
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.