Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38072
Title: Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
Authors: Bùi, Thế Đức
Keywords: Tuyên giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.8-11
Abstract: Phát huy truyền thống vẻ vang 88 năm qua ngành Tuyên giáo sẽ nổ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38072
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.