Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38074
Title: Nét "phương tây" trong kiến trúc nhà ở đơn lẻ khu vực Tây Nam Bộ
Authors: Võ, Thị Lệ Thi
Keywords: Nhà vườn Tây Nam Bộ
Nhà kiểu Pháp
Nhà mái Thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.318-321
Abstract: Hiện tượng giao thoa trong kiến trúc nhà ở đơn lẻ vào thời kỳ hội nhập tạo ra một hướng đi mới trong kiến trúc. Trong đó sự xuất hiện nét “Phương Tây” trong kiến trúc nhà ở đơn Lẻ khu vực Tây Nam Bộ trở thành trào lưu cho hình thức kiến trúc nhà ở. Những ngôi nhà người Việt đã từng tiếp thu biến đổi văn hóa ở những giai đoạn xã hội khác nhau tạo ra đặc trưng riêng. Tuy nhiên, ngôi nhà mang sắc thái “Phương Tây” hình thành trong giai đoạn hiện nay có còn giữ vẹn nguyên đặc trưng tâm thức người Việt? Bài nghiên cứu sẽ dưa ra những quan điểm về trào lưu nét “Phương Tây” trong kiến trúc nhà ở đơn lẻ khu vực Tây Nam Bộ nhằm định hướng phát triển nhà ở đậm đà bản sắc dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38074
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.