Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38076
Title: Tính toán thiết kế dầm thép chữ H chịu uốn xoắn theo tiêu chuẩn Châu Âu EC3
Authors: Vũ, Quốc Anh
Triệu, Văn Thức
Keywords: Dầm thép chữ II chịu uốn xoắn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.325-330
Abstract: Bài báo trinh bày phương pháp tính toán dầm thép tiết diện chữ H chịu uốn xoắn theo tiêu chuẩn Châu Âu EC3. Dựa vào lý thuyết tính toán, xây dựng chi tiết các bước tính toán. Trình tự tính toán mang tính ứng dụng và có thể áp dụng vào thực tế thiết kế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38076
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.