Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38079
Title: Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện bê tông cốt thép theo dấu hiệu vết nứt và độ nghiêng
Authors: Vũ, Hoàng Hiệp
Keywords: Kiểm định công trình
Kiểm tra khả năng chịu lực
Bê tông cốt thép
Độ nghiêng
Bê rộng vết nứt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.322-324
Abstract: Cấu kiện cột có độ nghiêng vượt quá 1%, cấu kiện dầm có bề rộng vết nứt thẳng đứng vượt quá 0,5 mm, được coi là nguy hiểm theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012. Bằng phân tích lý thuyết và khảo sát số, bài báo này làm rõ khả năng chịu lực của cấu kiện, từ đó kiến nghị phương pháp đánh giá mức độ an toàn hay nguy hiểm của kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) phù hợp hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38079
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.